Müügiinfo*Kohustuslikud väljad

Täname kirja eest.

Vastame esimesel võimalusel!

Müügitingimused

Korteriomandi omandamine toimub kolme etapina:

1

Broneerimine

 • Sobiva korteriomandi leidnud kliendiga sõlmitakse broneerimisleping.
 • Broneerimistasu suurus on 3000 eurot. Broneerimisleping garanteerib broneerijale tema poolt soovitud korteriomandi.

2

VÕLAÕIGUSLIKU LEPINGU SÕLMIMINE

 • Järgneva 14 tööpäeva jooksul sõlmitakse notariaalne võlaõiguslik ostu-müügi leping.
 • Võlaõigusliku lepinguga tasub klient 15% ostuhinnast.
 • Võlaõiguslepingus fikseeritakse korteriomandi valmimise ning ostjale üleandmise tähtajad ning kõik muud tingimused.

3

ASJAÕIGUSLIKU LEPINGU SÕLMIMINE

 • Korteriomandi valmimisel toimub asjaõigusliku lepingu sõlmimine, ühes millega antakse üle valmis korteriomand ning ostja tasub ülejäänud 85% ostuhinnast.
 • Nimetatud lepingu sõlmimisega saab klient korteriomandi omanikuks.

!

LEPINGU HINNAS SISALDUB

 • Korteriomandi valmidus vastavalt ostja poolt valitud siseviimistluspaketile ja projektile
 • Tasu tehnovõrkude (elektri-, vee- ja kanalisatsioonitrasside) rajamise ning nendega liitumise eest
 • Liitumisvalmidus andmesidevõrguga
 • Haljastus ja teed vastavalt projekti dokumentatsioonile
 • Üks auto parkimiskoht (lisandub korteri hinnale)
 • Üks panipaik esimesel korrusel või korteri sisene panipaik (sõltub konkreetsest korterist)

!

LEPINGU HINNAS EI SISALDU

 • Notaritasu ja riigilõivu (need tasub ostja).
 • Liitumistasu telefoniside, andmeside, kaabeltelevisiooni- või digivõrguga ja valvesignalisatsiooniga liitumiseks.