Kommunikatsioonide (vesi, kanalisatsioon, elekter-3X25A, side) liitumised sisalduvad hinnas. Küttesüsteemina soovitatakse kasutada antud pinnases väga efektiivselt töötavat maakütet. Hetkel on rajamisel uued sõidu- ja kõnniteed ning tänavavalgustus. Kõik kommunikatsioonid ning teed valmivad hiljemalt 30.06.2016. Projekteerimise ja ehitusloa taotlemisega võib alustada koheselt. Suur hulk kinnistuid on tänaseks juba müüdud ning paljudel ostjatel on peatselt majad juba kerkimas. Detailplaneeringus on ehitusaluse pinnana hoonele ja abihoonele kokku kehtestatud 300m². Igale krundile on lubatud ehitada üks ühe-või kahekordne ühepereeramu (max kõrgus 8,5m) ja kuni 2 ühekordset abihoonet (max kõrgus 5m). Hoonestuse rajamisel võib juhinduda vabaplaneeringu põhimõttest- hoone kuju, suurust ja paiknemist saab valida vastavalt kõrghaljastusele ja teistele looduslikele eripäradele. Selle tarbeks on ka hoonestusalad planeeritud suuremad kui tavaliselt. Hoone katus võib olla lame või kuni 45º-se viilu kaldega. Lubatud on kasutada ka ühepoolse kaldega katuseid. Planeeringualal on nii eramute kui ka abihoonete välisviimistluses keelatud kasutada plastikut, ümarpalki või profiilplekki.

Lisainfo: Mustika Villade kodulehel nähtavad majade näidisprojektid on tehtud Pin arhitektide poolt (www.pinarhitektid.ee).